Cetingrad

Općina Cetingrad smještena je u jugoistočnom djelu Karlovačke Županije, srednje velika Općina, zauzima površina od 140 km, podijeljena u 36 naselja koja čine 10 mjesnih odbora. Popisom 2001. godine evidentirano je ukupno 3 500 stanovnika što Općinu svrstava u rijetko naseljena područja Republike Hrvatske. Sva naselja Općine su povezana asfaltom prometnicom, a glavna prometnica kroz Općinu je županijska cesta iz pravca Petrinja- Topusko- Cetingrad- Slunj koja je ujedno kraći put iz Slavonije prema Plitvičkim jezerima i dalje moru. Stanovništvo je gospodarski usmjereno na proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda (voće, povrće, žitarice) te proizvodnju mlijeka, sira i uzgoj stoke. Prateća gospodarska djelatnost je malo i srednje poduzetništvo što čini: primarna obrada drveta, obrti zanatlija, uzgoj gljiva, prijevozničke usluge te trgovina i ugostiteljstvo.

Općina Cetingrad je karakteristična po svojim prirodnim ljepotama, veće područje je bregovito sa dosta šume, u kojoj prevladava bukva i hrast, tu je nastanjena divlja svinja, srna, zec i druga sitna divljač i mnoge vrste ptica što daje mogućnost lovnog turizma. 40% područja zauzimaju oranice i livade odnosno ravničarski dio Općine, naslonjen ne vodotoke rijeka Glinu, Koranu, Ruševicu, Grabarsku i Žrvnicu, koje su pogodne za sportski ribolov, a i svojim tokom i okruženjem su ljepota kraja.

U naselju Podcetin na uzvišenom dijelu otkud se pruža pogled na panoramu Općine nalazi se stari grad Cetin povijesno bitan jer se je u njemu 1527. godine održao izborni Sabor hrvatskog plemstva na kojem je za hrvatskog kralja izabran nadvojvoda Ferdinand Habsburški. Postojeće zidine svjedoče bitnoj odrednici hrvatskog naroda te je u tom smislu uvijek atraktivan za arheološka istraživanja i posjeta turista.


 
 

© 2008. Udruga Cetin - 1527.