POČETNA

 

 

Udruga Cetin - 1527. Cetingrad

Udruga Cetin - 1527. djeluje na području Karlovačke županije sa sjedištem u općini Cetingrad.

Ciljevi Udruge su:
  • skrb o njegovanju i promicanju kulturnih,
  • etnoloških, ekoloških, arheoloških, prosvjetnih i gospodarskih interesa i ciljeva cetingradskog kraja,
  • zaštita, očuvanje i revitalizacija povijesnih spomenika - ruševina starog grada Cetin.
 
Da bi Udruga ostvarila zadane ciljeve provdi niz aktivnosti kao što su:
  • poduzima inicijative na istraživanju i trajnoj zaštiti povijesnih spomenika;
  • potiče prikupljanje povijesno - etnološke, etnografske i arheološke građe koja svjedoči o kulturi i civilizaciji cetingradskog kraja;
  • poduzima inicijative za osnivanje zbirke takve građe i očuvanje istih;
  • potiče rad na očuvanju tradicijskih vrijednosti našega kraja, naročito među mladima;
  • ostvaruje suradnju s nadležnim službama za zaštitu spomenika kulture
  • Karlovačke županije, nadležnim službama općine Cetingrad, OŠ Cetingrad i drugim kulturnim ustanovama
  • poduzima sve druge radnje za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge


 
 

© 2008. Udruga Cetin - 1527.